Din uppsats!

Under ett tag framöver ska du göra en egen uppsats!

Fas 4 – Individuellt skrivande

I denna fasen så kör vi igång med skrivandet!
Länk till mall för uppsatsen. Tryck Arkiv -> Kopiera.
Andreas Palmblad Formalia Tips för Galaxen
> Glöm inte att ladda ner Plusgymnasiets guider under Filer & Länkar på Schoolsoft.

Steg för steg följ denna guide. För varje steg så gäller att få godkännande av Andreas Palmblad (via mail eller fråga under lektionen).

 

 • Val av ämne. En fantastisk resa börjar alltid med ett första steg. >Film<
 • Skriva enskild projektplan genom att använda projekt-plan mallen. >Film<
 • Kopiera mall för uppsatsen, skriv ditt namn och dela med andreas.palmblad@plusgymnasiet.se >Film<
 • Skriv en intressant inledning. >Film<
 • Bakgrund. >Film<
 • Välj minst en av metoderna nedan. Gärna flera.

 

 

Enkät >Film< Intervju >Film< Observation >Film<
 

 • Förbereda frågor man vill ha svar på.
 • Första utkast på en enkät.
 • Skicka ut enkät.
 • Sammanställa svaren i diagram.
 • Bifoga diagram i uppsatsen.
 • Lägg in en sammanfattning av enkätfrågor och svar som en bilaga till din uppsats.
 

 • Förbereda frågor man vill ha svar på.
 • Första utkast på intervjufrågor.
 • Genomför intervjuer.
 • Sammanställ en summering av intervju och skriftlig analys av intervjuerna med exempel från intervjuerna.
 • Lägg in en sammanfattning av intervjufrågor och svar som bilaga till din uppsats. Inget behov av exakt transkribering.
 

 • Skriv ner ett första utkast på vad du vill observera.
 • Genför observation.
 • Sammanställ observationen och analysera den.
 • Lägg in en sammanfattning av intervjufrågor och svar som bilaga till din uppsats.


7. Uppsatsskrivning. >Film<
8. Krav på att ha minst en bok. Promenera till stadsbiblioteket. >Film<
9. Källhänvisning (Analys).  >Film<
10. Egna reflektioner (Diskussion). >Film<
11. Formalia så som typsnitt och källförteckning). >Film<
12. Korrekt källförteckning! >Film<
13. Skriv Abstract (sammanfattning). >Film<
14. Uppsatsen körs genom Urkund av Andreas. Önskar du en tidigare körning så hör av dig. >Film<
15. Opponering / Seminarium. >Film<
16. Redovisar muntligt sitt projekt som Prezi eller Powerpoint. >Film<
Länkskafferi (inspiration till val av ämne)

Alkoholkommittén
Alla kvinnors hus- tjejjouren
Amnesty om hedersmord
Amnestyrapport om kvinnovåld
Anonyma alkoholister
Brottsförebyggande rådet
CAN:s skolundersökning 2014 – Ungdomars alkoholvanor.
Elektra – Organisation mot hedersrelaterat förtryck.
Flicka.nu – Rädda Barnens webbplats för flickor mellan två kulturer.
Frälsningsarmén
Handikappades riksförbund
Immigrantinstitutets definition av rasism – Information om och opinionsbildning kring invandrarfrågor.
Jan Guillou: Hedersmord har inget med religion att göra.
LVM Lagen om vård av missbrukare.
LVU Lagen om vård av unga. 
Migrationsverket
Neurosedynskadades riksförbund
Rörelsehindrade barn och ungdomar – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Samling – Sida mot rasism och diskriminering.
Situation Stockholm
Socialstyrelsen
Stadsmissionen – Diskussion kring hemlöshet.
Sverige direkt – Samhällsinformation


Nedan: Tidigare faser.

Fas 1: Bygga upp kunskap

Metod powerpoint
Vetenskap och ovetenskap powerpoint

Fas 2: Dekonstruktion

Disposition powerpoint
Länk till elev-uppsats <—- ladda ner denna! Tryck Arkiv -> Kopiera
Här är original med rätt rubriker.

Fas 3 – Gemensamt skrivande

Länk till allmän powerpoint <– besök denna och välj ”Infoga” ”Bild”!

Använd länken ovan för att lägga in bilder på saker ni tycker är intressant.
Länk till projektplan. Skapa sedan en kopia av detta dokument. Tryck Arkiv -> Kopiera.
Gör en projektplan för minst ett ämne. Visa den gärna för Andreas i slutet av lektionen.


Andreas Palmblad

Andreas Palmblad

Förstelärare, arbetsledare, IT-ansvarig, Plusplay-ansvarig at Plusgymnasiet
Lycklig. Gamer. MBTI typ INFJ. Gift & Pappa till två. Lomma. Förstelärare, arbetsledare & IT-ansvarig för AcadeMedia. Pedagog i Samhälle, Kinesiska & Engelska.
Andreas Palmblad

Senaste inlägg av Andreas Palmblad (se alla)