Artikel av Anna Rönnbäck

Kvadreringsreglerna

Faktorisera

Polynom

Konjugatregeln

Potensekvationer med rationella expon...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

PDF: Testprov kapitel 1

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift...

Lösningsförslag kap 1 – uppgift 6 Kommentar: Linjen i svaret på lösningsförslaget är ju samma som den parallella linjen. Det blev fel. Men principen för uträkning är densamma, så försök lösa testprovets uppgift 6, där det är ändrat till f(3)=7 istället.

Ekvationer – funktioner

Funktioner proportionella, linjära &#...

Linjära samband & proportionalit...

Exponentiella samband

Geometri – prefix och enheter

Geometri – vinklar symmetrier

Geometri – omvandla enheter

Ekvationer (modell 5)

Sannolikhet – utfall sannolikhe...

Sannolikhet Odds (modell 2)

Sannolikheter med diagram (modell 4)

Sannolikhet – träddiagram (mode...

Sannolikhet – Beroende händelse...

Procent 2 (modell 4 & 5)

Amortering & lån (modell 7)

Procent – del, det hela & ...

Ränta lån och amortering – mode...